Martin Meheš

Spolupracujeme od roku 2015. Na základě prvních zkušeností jsme v podstatě upustili od jiných dodavatelů plastových výrobků a navázali intenzivní pracovní kontakt. Oceňujeme nejen seriózní přístup – výroba a dodání kvalitních výrobků dle stanovených podmínek a termínů a flexibilní jednání – výroba atypických konstrukcí na přání a v případě časové nouze jejich téměř okamžité dodání, ale zejména přátelskou a pohodovou atmosféru v rámci spolupráce.